Ženy jako druidky

Tyto kněžky Keltů jsou ve středověkých irských legendách nazývány banduri nebo bandorai.
Druidové jsou známi jako kněží starých Keltů, kteří zaujímali ve společnosti důležité postavení. Druidové měli přístup na posvátná místa a při slavnostních příležitostech promlouval k lidu druid vždy jako první. Zde také druidové vždy vykonávali oběti. Slovo druida bylo ve sporech vždy rozhodující. Druid dokázal silou své vůle zklidnit rozvášněný dav. Tito významní kněží měli nezměrné znalosti o přírodě i člověku. Byli to zároveň léčitelé, a má se za to, že dokonce ovládali i hypnózu, protože staré záznamy upozorňují na to, že zranění lidé při léčbě druidem nepociťovali žádnou bolest.
stavba z kamenů

Kněžky na ostrovech

Historické prameny také zmiňují ženské protějšky mužských kněží. V keltských pověstech se objevují zmínky o druidkách. Mělo jít o povětšino o společenství Devíti panen. Zrovna tak známý římský císař, Gaius Julius Caesar svého času zaznamenával ve svých spisech zprávy o ostrovech, které obývaly pouze černě oděné kněžky, které však dal vyvraždit. Nacházíme ale i záznamy o tom, že císaři Diocletianus, Alexandr Severus a Aurelianus konzultovali řešení svých problémů s druidkami.
protažení zad

Temná minulost žen ve společnosti

Bohužel však byly druidky často vyvražďovány Římany. Z dochovaných pramenů víme, že se druidky účastnily vyjednávání smluv a válek, různých shromáždění a také při řešení rozličných sporů.  Ženské kněžky uctívaly bohyně a také během roku slavily různé svátky. Římané však mnoho druidů vyvraždili. Zničili i mnoho děl kněžích a zmínek o nich. Římská katolická církev hlásala, že kněžky byly čarodějnicemi. Znalosti a schopnosti druidských kněží ohrožovaly dominanci církve. Dokonce i Svatý Patrik, který byl misionářem, dal spálit množství dochovaných knih o druidech a zpustošit mnoho míst spojených s jejich kulturou.