Když chcete vyplatit bolestné


I když se můžete chovat sebeopatrněji, nejrůznějším nehodám a s nimi spojeným úrazům, se někdy v životě nevyhneme. Třeba dopravní nehody, do kterých se dostaneme cizím zaviněním. Můžete řídit přesně dle předpisů, předpokládat cokoliv, ale že vám vletí do cesty bezohledný řidič, často pod vlivem alkoholu, to nemůžete nikdy nijak ovlivnit. Stejně tak pracovní nehody často nevzniknou vaším přičiněním.

rozbité sklo

Ať tak či tak, jste-li pojištění, máte nárok na odškodné, bolestné. Bolestné je nárok, který musíme uplatnit u pojišťovny. Pojišťovna po nás bude chtít doklady o nehodě, a hlavně zprávu od lékaře, který stanoví závažnost úrazu a přesně specifikuje rozsah poranění. Také určí, jak závažné následky bude úraz a poranění mít v budoucnu, zda dojde například k trvalé invaliditě apod. Hodnota bodu za bolestné Poradnaodskodneni se stanoví podle Metodiky Nejvyššího soudu. Není to pevně daná částka, ale hodnota se mění každým rokem. Odvozuje se z průměrné hrubé mzdy v minulém roce.

sádra

Pokud nejste odborníkem na stanovení bodů a tím na stanovení celkové výše bolestného, a chcete-li mít jistotu, že vše vám bylo vyplaceno dle vašeho nároku, není od věci požádat o právní zastoupení, a to především u vážných úrazů, kde dojde i ke snížení společenského uplatnění. Stanete-li se účastníkem jakékoliv nehody, při které dojde k vašemu zranění, máte právo na odškodnění, bolestné. Právě proto se pojišťujeme, aby když dojde k úrazu, tak aby pojistka pokryla náklady na léčení, aby nám pomohla vyrovnat finanční situaci při výpadku příjmu následkem úrazu, nebo nám nahradila alespoň částečně mzdu, pokud už se do práce díky úrazu nebudeme moct vrátit. Stal se vám úraz, který jste nezavinili? Trvejte na odškodnění a bolestném od viníka. Nedoplácejte na chyby jiných a braňte se třeba i s pomocí právní kanceláře až do vítězného konce.