I bez peněženky by se dovolená obešla. Jak ušetřit?

Přírodní podmínky
Spojené království Velké Británie a Severního Irska leží v severozápadní Evropě na Britském souostroví a Normanských ostrovech. Povrch Velké Británie klesá od severu k jihu, pobřeží je členité. Podnebí je tu mírné oceánské, ostrovy na severu jsou velmi deštivé. V zemi se nachází řada chráněných území.
výlov ryb
Fakta pro návštěvníky
Poptávka po méně nápaditém ubytování, které zapadá do okolního prostředí přírody se stále zvyšuje. V nabídce „Green center“ je již několik bungalovů, kde elektřina funguje jen večer, pro vodu se chodí do nedaleké studny a jídlo se podává na dřevěných destičkách.
peníze před peněženkou
Pro ekoturistiku je charakteristickénecentralizovanost ubytovacích zařízení. To znamená, že turisté se neschází na jednom místě, ale jsou rozptýleni po větším území. Tím se zmenšuje negativní dopad na okolní prostředí, jako je tomu v případě masového cestovního ruchu.
Pro zapomnětlivé turisty nutno připomenout, že bankomatů je zde poskromnu. Proto je nutné mít s sebou dostatečné rezervy.

Ale vězte, že i bez peněz si užijete. Jak? Díky příkladnému ekoturismu ve Velké Británii. Prostě si svůj podíl turisté odpracují.  Na polích a okolo zahrad je stále co na práci. V některých městech mají dokonce své dobrovolnické organizace, kde zájemcům za dobře odvedenou práci (bez toho, aniž by žádali o zisk) nabídnou ubytování i stravu.
dřevěná chalupa
O jakou práci je zájem po celý rok?Příprava krmení pro dobytek, zahradnické a tesařské práce, sečení trávy, stavba oplocení, interakce s návštěvníky, pomoc s opravou školy, údržba veřejných míst. I v hostelech se většinou nachází tzv. "self-catering facilities" – dobrovolníci mohou pomoci vařit, servírovat a mýt nádobí.
O provoz internetových stránek se starají místní obyvatelé.Ti vědí často mnoho více zajímavějších a pro ekoturismus přínosnějších informací o okolí než komerční infocentra. Skrz celou Velkou Británii je propojeno mnoho dobrovolnických center. V městě Exeter jsou dobrovolníci k dispozici téměř celý den a zdarma provádí turisty uličkami či s nimi jedou na výlet.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup